Archive pour mai 2011

soirées Rebetiko @ La cave Poésie

Mardi 31 mai 2011

soirées Rebetiko @ La cave Poésie

Mardi 31 mai 2011

tumi and the volume @ LA dynamo

Mardi 31 mai 2011

Che sudaka @ Le Phare

Mardi 31 mai 2011

KKC Orchestra @ Place du capitole

Mardi 31 mai 2011

Aldona (musique slave) @ Le Mandala

Mardi 31 mai 2011

Kid Koala @ Le bikini

Mardi 31 mai 2011

Balkan Beat Box + Anakronic electro Orchestra @ Le bikini

Mardi 31 mai 2011

Terya Groove @ Le Bijou

Mardi 31 mai 2011

Terya Groove @ Le bijou

Mardi 31 mai 2011